header-shadow

Portfolio van onze diensten

Our broad expertise enables a holistic approach to Organization Development (OD) needs. Our interventions expand the knowledge and effectiveness of employees and the efficiency of systems to increase performance.

Portfolio van onze diensten

Dankzij onze brede ervaring kunnen wij de Organisatie Ontwikkeling (OO) vraagstukken op een integrale manier benaderen. Onze interventies vergroten de kennis en effectiviteit van medewerkers en leiden tot efficiëntere systemen en betere prestaties.

Wij leveren een bijdrage door middel van consulting van systemen en processen, facilitering van bijeenkomsten en strategiesessies, coaching van teams en individuele medewerkers, en versterking van de capaciteiten van leidinggevenden en medewerkers door training- en ontwikkelingsprogramma’s.

Organisaties zijn systemen binnen een complexe context: de markt, systeemveranderingen in het werkveld, concurrentie, ontwikkeling van nieuwe technologieën, veranderingen in het arbeidspotentieel en in de wensen van de klant.

Wij kijken naar samenhang tussen processen en structuren, strategie en missie, het verband tussen ‘wat zeggen we’ en ‘wat doen we’, en naar de invloed die de organisatiecultuur heeft op mensen en prestaties.

 

Voorbeelden van onze OO interventies:

 

  • Creëren leerklimaat. Aanpassing van structuur en inhoud van cursussen van interne opleidingen
  • Onderzoek naar HR processen, loopbaanplanning, programma’s voor talentontwikkeling en –behoud
  • Verhogen effectiviteit van de prestaties van management systemen
  • Oplossingen voor een coherente cultuur m.b.t. visie, missie, waarden en strategie
  • Vormgeven van een managementcultuur: implementatie van 360°feedback (standaard of op maat)

 

 

Uw doel is ons doel:

Voor een gegeven thema kan het ontwikkelingsproces bijvoorbeeld als volgt verlopen:stimuleren van versnelling en performance door leiderschap, passie, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstudie en betrokkenheid.

 

Further Services

Lees meer over onze service portofolio