header-shadow

Cross cultureel managen en leiden

 

Elke cultuur ziet zichzelf als superieur! Wij geven u een kader om zicht te krijgen op de klassieke cross culturele verschillen die de werkomgeving beïnvloeden. Op verzoek geven wij cultuurspecifieke trainingen, geleid door experts in de betreffende culturen.

 

Een kader om culturele verschillen te begrijpen

Het vermogen om verschillen te herkennen, te respecteren en met elkaar in harmonie te brengen

Communicatie in een vreemde taal, waar moet u op letten

Principes van bedrijfscultuur en aanpassing en relevantie daarvan binnen een mondiale context: communicatie, besluitvorming, hiërarchische verhoudingen, toepassing van processen, ethische kwesties…

Certificering en tools ter ondersteuning van
“Cross culture managen en leiden”

 

  • IRC® (intercultural readiness check),
  • Cultural Active® (Lewis model),
  • Cultural Navigator® (Thunderbird)
  • Harvard cross culture simulations©
  • Intercultural Preference Tool® (IPT)