header-shadow

Training

Ontwikkeling van trainingen op maat voor een breed scala van onderwerpen:

 

 

Voor een gegeven thema kan het ontwikkelingsproces bijvoorbeeld als volgt verlopen:

 

 

Wij onderschrijven de principes van ervarend leren en zijn ervan overtuigd dat mensen het best leren wanneer ze zich betrokken en uitgedaagd voelen. Daarom hanteren we een gevarieerd pakket van computer- en praktijksimulaties, groepsdynamica-oefeningen, Onderzoek naar de leervraag van de doelgroep Vaststellen van leerdoelen en leertraject Bepalen van de inhoud en keuze van de werkvormen Pilot en integratie van de feedback Onderzoek naar de korte en lange termijneffecten Voorbereiding van de uitvoering case studies, rollenspelen en didactische middelen. Al onze cursussen zijn op maat, afgestemd op en aangepast aan uw doelgroep.

Levendig, uitdagend, cultureel aangepast en leverbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands, Zweeds, Pools en andere talen. Track record voor een veeltalige, wereldwijde implementatie.

Werkvormen: klassieke face-to-face training, webinars en blended learning. Wij ontwikkelen het scenario, het beeldmateriaal en de teksten.

 

 

Andere services

Lees meer over onze service portofolio